Вишивка техніками «поверхниця» та «кафасор» від Тетяни Рихліцької

Вишивка техніками «поверхниця» та «кафасор» від Тетяни Рихліцької

 

 

 

 

 

Майстер-клас проводить майстриня з вишивки та декоративного розпису Тетяна Рихліцька, м. Вінниця

Традиційна вишивка Східного Поділля має вели­ку кількість різних технік. Сьогодні ми розглянемо дві з них: «поверхницю» та «кафасор», які використо­вувались для вишивки пі­дуставкового орнаменту на жіночих сорочках Мо­гилів-Подільського району (фото 1). Цікаво, що інші частини сорочки такою тех­нікою не вишивали. Більше того, на Східному Поділлі ці техніки ніколи не вико­ристовували, як самостійні, лише, як додаткові. Поверх­ницю і кафасор часто вва­жають різними назвами од­нієї техніки, але ці техніки, хоча і схожі – мають суттєві відмінності. Цими техніка­ми можна утворювати виключно геометричні орнаменти.

12

Варто зазначити, що в інших регіонах Укра­їни ці назви можуть оз­начати інші техніки ви­шивки.

Для роботи нам зна­добиться шматок світлої тканини полотняного переплетення, голка, нитка муліне, ножиці, схема (схему можна зро­бити самим за зразком вишивки) (фото 2,3).

34

Спочатку зробимо зразок у техніці «поверх­ниця». Для вишиван­ня беремо нитку вдвоє, засиляємо голку, так, щоб лишилась петля і протягуємо голку на 2 нитки тканини (фото 4).56

Оскільки тканина може мати різну щільність, по­трібно перед початком ро­боти визначити, який буде стібок і яка буде відстань між стібками (кількість ни­точок). Всі стібки мають бути на однакову кількість ниток і відстань між ними теж має бути однакова. Можна зробити попередню пробу. На нашій тканині робимо стібки на 6 ниток і відстань на 2 нитки полот­на. Спочатку закріплюємо нитку − протягуємо голку на 2 нитки,затягуємо петлю, щоб не робити вузлик (фото 5), тепер справа наліво ві­драховуємо решту чотири нитки і виходимо на лицьо­ву сторону – разом маємо 6 ниток – стібок (фото 6,7).

78

В поверхниці стібки завжди йдуть вертикально доверху. Шиємо перший стовпчик доверху (фото 8,9 (зворот)), а тоді «змійкою» опускає­мось вниз, перевертаючи тканину.

910

Стібки мають бути паралельними, вони йдуть тільки вгору. Поверхницю вишивають завжди стовпчи­ками знизу доверху справа наліво (фото10, 11(зворот)).

1112

Маємо зразок вишивки по­верхнцицею (12,13 (зво­рот)).

1314

Тепер вишиємо зразок в техніці «кафасор». Кафасор вишивається справа наліво і знизу догори. Закріплюємо нитку так само, як і в поверх­ниці, на 2 нитки. Після цьо­го набираємо чотири нитки вверх (фото 14). Вишиває­мо за тією ж схемою, що і поверхницю, відмінність в тому, як лягає нитка на зво­роті.1516

В кафасорі всі стібки йдуть по діагоналі в одному напрямку (фото 15,16). От­римуємо завершений зразок (фото 17,18).

1718

У вишивки ка­фасором більша щільність, ніж в поверхниці? і вишива­ється зразок трохи швидше. Ще один зразок вишивки кафасором на фото 19,20 – елемент сорочки, вишитої Тетяною Рихліцькою.

1920

Ці техніки стануть гар­ним доповненням у вишивці сорочки Східного Поділля.

Записала

Наталя СЕНТЕМОНDate   Опубліковано: 2018-12-20    Інші Виставки